bondex sünger

TAŞYÜNÜ

Taş yünü; volkanik kayaçlardan elde edilen bazalt, diyabaz, dolomit gibi mineral, inorganik taşların 1400-1500°C arasında ergitilip, elyaf haline gelmesiyle oluşturulan ve yüzde 97 oranında doğal elyaf içeren yangına karşı dayanıklı, su itici özelliği olan ısı ve ses yalıtım malzemesidir. Taşyünü lif çapları 3 – 5 mikron olup, yoğunlukları 40 – 200 kg/m3 arasındadır.
Taş Yünü üretim tesisi, sahip olduğu ileri teknolojisi ile rakiplerinden ayrışmaktadır:

  • Ham maddenin ergitilmesinde açığa çıkan yüksek oranda sıcak yanmamış hava geri besleme ile üretim sürecinde tekrar kullanılarak ihtiyaç duyulan enerji miktarı azaltılmaktadır.
  • Ergitme fırınında biriken safsızlıklar özel bir teknoloji ile ayrıştırılmaktadır. Süreçte tercih edilen bu ileri teknoloji, bir taraftan ürün içerisindeki şut (Elyaflaşmamış taş) miktarını minimum değerlere düşürürken diğer taraftan da ürün kalitesinin maksimum seviyeye çıkarılmasına imkan sunmaktadır.
  • 1000°C üzerindeki sıcaklıklara dayanıklılığı sayesinde de TS EN 13501-1’e göre A sınıfı “yanmaz malzeme” olarak yapılarda tam yangın güvenliği sağlar.
  • Lifli yapısı nedeniyle ses titreşimlerini ısı enerjisine dönüştüren Kaya yünü dış ortamda ve yapı içerisinde oluşan ses dalgalarını absorbe eder.

taş yünü ara bölme levhası

taş yünü fiyatları

taş yünü ses yalıtımı fiyatları

taş yünü ara bölme levhası fiyatları